english pages

Goed om te weten

Te hoge vraagprijs kost geld

Een te lage vraagprijs gaat ten koste van de opbrengst en dat kost u als verkoper direct geld, dat is logisch. Dat een te hoge vraagprijs uiteindelijk ook geld kost is minder voor de hand liggend, maar wel waar.
De potentiŽle koper heeft vandaag de dag genoeg keus en is zich prijsbewust aan het oriŽnteren. Een koper... Lees verder reageert daarom alleen op uw woning als de prijs-kwaliteitverhouding klopt. Als de vraagprijs te hoog is dan staat het huis te lang te koop en raakt het 'verzuurd'. Op een zeker moment komt niemand meer kijken en is een verkoop alleen nog te forceren door de vraagprijs te verlagen tot onder de marktwaarde.
Om een woning binnen een redelijke tijd voor de hoogst haalbare prijs te verkopen is dus, naast een dynamische en creatieve aanpak, ook een realistische vraagprijs noodzakelijk.

Gebreken melden

Aan de meeste woningen mankeert wel iets. Gebreken hoeven geen belemmering voor de verkoop te zijn of problemen te geven, mits ze maar eerlijk genoemd worden. Desondanks worden ieder jaar tal van rechtszaken gevoerd over de zogenaamde verborgen en/of verzwegen gebreken. Een verkoper heeft niet alleen moreel gezien maar ook wettelijk een... Lees verder mededelingsplicht. Dat betekent dat een verkoper verplicht is om ook informatie die minder gunstig is voor de verkoop aan mogelijke kopers te melden. Als gebreken e.d. tijdig gemeld worden, kunnen wij als makelaar ervoor zorgen dat daarover goede afspraken met de koper gemaakt worden. Wij kunnen dan bijvoorbeeld met de koper afspreken, en in de koopovereenkomst opnemen, dat bepaalde gebreken geheel voor rekening en risico van de koper komen.
Als een gebrek niet ter sprake komt loopt de verkoper het risico dat de koper hem daar achteraf, na de eigendomsoverdracht, alsnog aansprakelijk voor stelt.

Verkocht, maar nog niet definitief

Zo snel mogelijk na de koopovereenstemming stellen wij een koopakte op en laten die door u en de koper tekenen. Zelfs daarna kunt u de champagne maar beter nog even dicht laten. Tot drie werkdagen nadat de koper de door u en hem getekende koopakte heeft ontvangen kan hij nog, zonder opgave van redenen, afzien van de koop... Lees verder.
En ook nŠ het vervallen van de wettelijke drie dagen bedenktijd (die alleen voor de koper geldt) kan de koper de overeenkomst meestal nog ontbinden. Dit kan als blijkt dat hij geen toereikende hypothecaire financiering voor de betaling van uw woning kan krijgen. Vaak komt men daar pas na een week of zes achter. Dit is voor beide partijen zeer vervelend. Daarom informeren wij al voor de aanvang van de onderhandelingen bij de potentiŽle koper of hij uw huis wel kan betalen, ofwel de benodigde hypotheek kan krijgen. Daarnaast zien wij erop toe dat de koper alles in het werk stelt om de hypotheek zo snel mogelijk rond te krijgen. Hoewel in de koopovereenkomst een einddatum gekoppeld is aan de ontbindende voorwaarden gaan wij er niet automatisch vanuit dat geen nieuws, goed nieuws is. Wij vragen altijd nog om een schriftelijke bevestiging dat de financiering rond is. Na de ontvangst van die bevestiging en na ontvangst van de bankgarantie of de waarborgsom kunt u de champagne ontkurken.

Pas op met twitteren!

Wees ervan bewust dat potentiŽle kopers uw 'tweets' kunnen opsporen en volgen. Schrijf dus geen tweets die de verkoop van uw huis of uw onderhandelingspositie kunnen schaden! Wij leggen u graag uit wat wij hiermee bedoelen.

NEN 2580 - meetmethode

De waarde van een woning en de vraagprijs worden onder meer berekend op basis van het aantal vierkante meters woonoppervlak en de vierkantemeterprijs. Daarom is het belangrijk dat het woonoppervlak goed en eerlijk wordt gemeten.
Wij voeren onze metingen en berekeningen van de vloeroppervlakte altijd uit volgens de door de NVM... Lees verder voorgeschreven NEN 2580 meet- en rekenmethode. In deze NEN 2580 methodiek staat uitvoerig beschreven op welke manier moet worden gemeten. Bijvoorbeeld welke oppervlakten niet het stempel 'woonoppervlak' mogen krijgen Ė denk aan de buitenruimte(n), buitenbergingen en leidingschachten. Elke makelaar die de NEN 2580 norm hanteert zal hierdoor dezelfde resultaten krijgen bij het meten van dezelfde woning.
Zowel de koper als de verkoper hebben baat bij een nauwkeurige meting volgens deze voorschriften: zij weten beiden zeker dat de omschrijving van het woonoppervlak en de daaraan gekoppelde prijsstelling juist zijn.

Bookmark and Share